Buitengerechtelijke incasso

Bijna iedere ondernemer krijgt ermee te maken: een factuur die maar niet wordt betaald. Het liefst wilt u dat uw klant wordt gedwongen de vordering alsnog te voldoen, maar zonder dat de relatie tussen u en uw klant daaronder leidt. Het Nederlands Incassokantoor wil het probleem daarom zo prettig mogelijk oplossen, bij voorkeur via een vriendelijke (‘minnelijke’), maar succesvolle buitengerechtelijke incassoprocedure.

 Aanschrijven

Een buitengerechtelijke incassoprocedure begint ermee dat wij uw debiteur aanschrijven over de openstaande vordering. Ook nemen we telefonisch contact op en sturen we betaalherinneringen via sms en e-mail. Vanwege het toegenomen belang van social media als communicatiemiddel, zoeken we bovendien contact met uw klant via bijvoorbeeld Facebook. Tot slot doen we aan debiteurenbezoek, om op locatie een openstaande factuur of betalingsprobleem met uw debiteur te kunnen bespreken.

 Veelvuldig contact

Als u dat wilt, houden wij u tijdens een buitengerechtelijke incassoprocedure voortdurend op de hoogte van onze acties. Belangrijke correspondentie sturen we dan niet alleen naar uw debiteur, maar ook naar uzelf (altijd via e-mail). U kunt zelf op ieder gewenst moment contact opnemen met uw (vaste) accountmanager. Door veelvuldig en via verschillende kanalen contact te zoeken, incasseren wij een groot deel van de bij ons aangeleverde dossiers. In 2015 incasseerde Het Nederlands Incassokantoor 79,8% van de binnengekomen dossiers in het buitengerechtelijke traject.

 Verschillende betaalmogelijkheden

Het Nederlands Incassokantoor maakt het voor uw debiteur zo gemakkelijk mogelijk om (alsnog) tot betaling over te gaan. Dat kan via een bankoverschrijving, maar ook online betalen via iDeal of creditcard behoort tot de mogelijkheden. Ook kan uw klant terecht bij Mr. Pay van GWK Travelex, om uw vordering desgewenst contant te voldoen. En natuurlijk kan uw debiteur de openstaande factuur direct voldoen tijdens een debiteurenbezoek, cash of door middel van een pinbetaling of betaling met creditcard.

Gerechtelijke procedure

Een buitengerechtelijke procedure duurt ongeveer twintig dagen. Is er geen resultaat, dan kunnen we in samenspraak met u als klant een gerechtelijke procedure overwegen. Voorwaarde is dat de kans op succes naar uw en onze inschatting groot genoeg is. Wel wijzen wij uw debiteur al tijdens een buitengerechtelijke procedure op de mogelijkheid van een rechtsgang. Dit uiteraard om de druk op te voeren. Ook wordt uw klant herhaaldelijk gewezen op de (oplopende) incassokosten die voor zijn rekening komen als hij in gebreke blijft.

 Informatie of aanmelden als opdrachtgever?

Wij zijn u graag van dienst!  Belt u naar 085 – 888 1606 of stuur een e-mail naar opdrachtgever@hetnederlandsincassokantoor.nl